Het weven van gazen

Zeefdruk: Het weven van gazen

Naast het materiaal waarvan het gaas wordt gemaakt, speelt ook de wijze van weven een belangrijke rol bij de fabricage van zeefdrukgazen. Onder weven verstaat men het loodrecht kruisen van tenminste twee garenstelsels, zodanig dat deze garenstelsels een geheel vormen. Gebreide zeefdrukgazen worden (nog) niet gemaakt.

Eenvoudige weefsels bestaan uit twee draadsystemen: in de lengterichting van de stof is dat de ketting of schering; loodrecht op de ketting ligt de inslag of het schot. De zijkanten van het weefsel noemt men de zelfkant. Ketting- en inslagdraden kunnen op verschillende wijze door elkaar worden gevlochten. Men noemt deze stofconstructie binding. De binding is medebepalend voor de eigenschappen van het gaas. Voor het weven van zeefdrukgazen worden drie verschillende bindingen toegepast:

  • De gaas- of slingerdraadbinding
  • De keperbinding
  • De effen- of platbinding

De gaas- of slingerdraadbinding

Bij het weven met de gaas- of slingerdraadbinding maakt de wever gebruik van twee kettingsystemen en één inslagsysteem. Er worden dus drie garenstelsels toegepast. Omdat de extra ketting om de grondketting slingert, spreekt men hier van een slingerketting. Door omslingering wordt het verschuiven van gladde draden tegengegaan. De slingerdraadbinding of halfslingerdraadbinding (om en om geslingerde en enkele draden) wordt vrijwel uitsluitend gebruikt bij het weven van zijden gazen.

De keperbinding voor zeefdrukgazen

Een andere weefwijze voor zeefdrukgazen is de keperbinding. De keperbinding geeft het weefsel een diagonale structuur. De binding wordt alleen toegepast bij de vervaardiging van metalen gazen. Het is een constructie waarbij de kettingdraad over één inslagdraad en daarna onder twee inslagdraden doorloopt of waarbij de inslagdraad over één kettingdraad en daarna onder twee kettingdraden doorloopt.

De effenbinding of platbinding

De voor zeefdrukgazen meest toegepaste binding is de effen- of platbinding. De platbinding is de eenvoudigste weefselconstructie: de ketting- en inslagdraden kruisen elkaar één op en één neer. Een zeefdrukgaas, geweven in platbinding, heeft vierkante mazen en een grote maasopening.

Bekijk de mogelijkheden van zeefdruk!

Author: Login Vsee