Apparaten en machines voor de zeefdruk

Apparaten en machines voor de zeefdruk

Zonder gebruik te maken van dure machines kan men met zeefdruk perfect drukwerk maken, Met behulp van een zeer eenvoudig klemapparaat is het mogelijk zeefdrukwerk te maken dat aan kwaliteit niet onder doet voor drukwerk gemaakt op een automatische machine.

Ontwikkeling zeefdrukapparaten

Een van de vroegst ontwikkelde zeefdrukapparaten was de Selectasine-machine, die in 1918 in Amerika en enkele jaren later in Europa op de markt werd gebracht. Al in 1925 ontwikkelde de Amerikaan James Flockhart de eerste cilinderzeefdrukmachine, maar desondaks werd nog jarenlang het meeste zeefdrukwerk op druktafels met de hand gedrukt. Direct na de Tweede Wereldoorlog breidde de zeefdruk zich sterk uit. Er ontstond een beter gestructureerde zeefdrukmachine-industrie omdat de vraag naar professionele drukmachines steeg.

Ontwikkeling verticale drukvormbeweging tot een segmentzeefdrukmachine

De Zweedse machinefabrikant Svecia Silkscreen Maskiner AB introduceerde in 1949 het prototype van een zeefdrukmachine met verticale drukvormbeweging, een systeem dat afweek van de tot dan gebruikelijke scharnierende drukraambeweging. In 1950 werd de eerste mechanische vlakzeefdrukmachine voor het bedrukken van textiel op de markt gebracht. In 1963 gevolgd door de eerste (Stork) rotatiezeefdrukmachine. In 1981 sloot Svecia Silkscreen Maskiner AB de ontwikkeling van de segmentzeefdrukmachine af, een drukautomaat die het midden houdt tussen een vlakdruk en cilinderdrukautomaat.

Korte en snelle ontwikkeling zeefdrukmachine

De ontwikkeling van de zeefdrukmachine heeft in een betrekkelijk klein aantal jaren plaats gevonden. De simpele handdrukapparatuur is voor een deel vervangen door gecomplimeerde drukautomaten.Voor een deel, want handdrukapparatuur neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Voor het maken van proefdruks, zeer kleine oplagen of drukwerk van zeer groot formaat is een eenvoudige druktafel onmisbaar. Vrijwel iedere zeefdrukkerij beschikt dan ook voor een of meer handapparaten.

Hedentendaagse wordt in de zeefdruk gebruik gemaakt van:

 • Raamklemapparaten
 • Druktafels
 • Handrukapparaten
 • Halfautomatische drukmachines
 • Vlakdrukautomaten
 • Cilinderdrukautomaten
 • Segmentdrukautomaten
 • Rotatiezeefdrukmachines

Tweede onderverdeling van zeefdrukapparatuur

Een tweede onderverdeling van zeefdrukapparatuur volgt uit de soort of de vorm van het materiaal of het product. We onderscheiden daarbij:

 • Vlakke materialen (papier, karton e.d.)
 • Gevormde materialen of voorwerpen (flesjes, ski’s e.d.)
 • Materiaal op de rol (etiketten, behand e.d.)
 • Speciaal-producten (keramische tegels, drukte bedradingen e.d.)

Bij de sterk stijgende productiesnelheden van drukmachines was een even snelle droging van het gezeefdrukte materiaal noodzakelijk. In de loop der jaren zijn daarvoor de meest uiteenlopende droogsystemen ontwikkeld.

Author: admin